Expositie 'Oog Oogt Oogst' in Fort Rammekens Vlissingen van mei tot augustus 2006.

'Oog Oogt Oogst' is een geïntegreerde installatie van drie kunstenaars, die met hun werk deze zomer een wisselwerking zijn aangegaan met fort Rammekens. Bert van de Sluijs werkt met ruimtelijke collages, Bas van Damme met keramische objecten en Douwe Buwalda met beelddichten. Aanleiding voor de samenwerking is het door Staatsbosbeheer bekroonde kunstwerk van Bas, dat daar permanent wordt geëxposeerd.

In deze tentoonstelling gaan beeld en tekst samen op. Nu eens verwijzen ze naar elkaar, dan weer vormen ze een scherp contrast. Hun interactie lijkt soms tot een gevecht te leiden, maar beperkt zich daar niet toe. Wat het ene moment een grimmige strijd lijkt met een ijzersterk verdedigingswerk, blijkt op een later tijdstip te inspireren of in harmonie te berusten. Iedere plek en ieder moment wordt als gelegenheid te baat genomen om opnieuw te ervaren, waar te nemen en te interpreteren. Af en toe verwarren de beelden en bij tijden bieden ze onverwacht een opening, zoals bij de immense periscoop voor een van de schietgaten.

De kunstenaars willen die wisselwerking ook bij het publiek voor elkaar krijgen. Zij zijn immers niet de enigen die door het fort worden geïnspireerd. Deze omgeving prikkelt de fantasie van iedere bezoeker. Hun verbeeldingskracht vormt het andere been waarop de tentoonstelling staat. Zo vormt een van de beelden een ronddraaiende beweging van 8 paar voeten. Voor de een kan dit een dans van een zwammig wezen zijn, dat op de bodem van het water leeft. Maar het kan evengoed een tredmolen voorstellen van in het gareel lopende soldaten.

Zo nodigen de poëtische teksten en de soms bewegende beelden, het publiek uit wat langer bij het geëxposeerde stil te staan dan men gewoon is. En kan men ontdekken dat er veel thema?s in het werk besloten liggen, die de samenhang verbeelden van wat de kunstenaars bezighoudt en wat het fort aan werking oproept en wat dat met henzelf van doen heeft. En naar dat laatste zijn we benieuwd, minstens zo benieuwd als naar wat we zelf maken.

Fort Rammekens als locatie is uniek omdat natuur, cultuur, historie en kunst hier samenkomen. Het fort als zodanig ziet er voor onze tegenwoordige blik niet meer imposant uit. Het staat echter nog altijd symbool voor het gedachtegoed van waaruit het is ontworpen en ontwikkeld. De in dit gedachtegoed verpakte thema?s zijn nog steeds van kracht en van daaruit gevormde concepten doen nog steeds opgeld.

De expositie werd mede mogelijk gemaakt met subsidie van de Provincie Zeeland, de Gemeente Vlissingen, het Muzeeum en materiële steun van sponsors te weten: dhr. J. Groenink van Thermphos/Nl., dhr. J. Putter van Mobuco en dhr. R. Geleijnse van Sagro.

www.muzeeum.nl