DOUWE JAN BUWALDA (geb. 16 mei 1950) volgde aan de Academie voor Beeldende Vorming in Amersfoort een opleiding als docent handvaardigheid. Na een periode binnen de wereld van theater en beeldende kunst te hebben gewerkt; richtte hij zijn aandacht steeds meer op de werking van expressie en waarneming in relationeel en communicatief opzicht.

Hij zocht de wereld van de taal weer op en vond daarin een eigen benaderingswijze, waarbij hij uit is op de oorspronkelijke betekenis die er in woorden en woordverbanden besloten liggen. Zo brengt hij de indrukken die hij om zich heen signaleert in contact met de ingevingen die spontaan in hem opkomen.

Wat op een intuïtieve manier ontstaat, werkt hij voortdurend verder uit naar een natuurlijke benadering en verkenning van de zinnen zelf. Zinnen die in wezen verlangen een werking te krijgen die hen vanuit hun authentieke geaardheid eigen zijn. Zo komt zijn wijze van uitdrukken in een steeds ongekunstelder vaarwater terecht.

De woorden en zinnen gaan als ‘vanzelfsprekend’ stromen en hebben hun invloed op elkaar en op de lezer, naar de mate waarin deze ontvankelijk is. Deze benadering past hij ook toe in zijn werk bij alle vormen van begeleiding die hij verzorgt.

Als docent beelddenken, groepsdynamica, systeem & communicatietheorie en methodiek - kunst & cultuur - is hij verbonden aan Hogeschool Windesheim te Zwolle en als opleider supervisiekunde in het onderwijs aan het Centrum voor Nascholing aan de Hogeschool van Amsterdam. Daar ontwikkelt en verzorgt hij masterclasses en trainingen die met kunst en reflectie samenhangen. Dit voor professionele begeleiders die zoeken naar de gewenste dynamiek en vernieuwing binnen hun branche.

Hij runt een eigen praktijk voor supervisie en coaching voor professionals uit alle mogelijke beroepsgroepen o.a. binnen de sector kunst en cultuur, het pastoraat, het bedrijfsleven, de welzijn- en gezondheidssector, de artsenij en het onderwijs. Daarnaast schrijft hij teksten en poëzie, die hij per gelegenheid vormgeeft en projectmatig inricht naar doel en omstandigheden.

balklila home
toer
actueel archief toekomst reflectie koopjes cv contact links balklila

Boog

Verborgen achter inspanning
en het profiel gesloten masker
geconcentreerd rond spankracht
en verschijning waar je op doelt

op zoek naar in ontspanning uitgelaten vrij
jezelf te zijn.

Temidden van vertwijfeling
gegrond op hier en uitgedaagd naar daar
een onbevangen dit en dat
genoodzaakt tussen nu en dan

in weerwil aangetrokken uitgenodigd
stil te staan.

Verbonden binnen dit verschijnsel
feilloos eenvoudig tegelijkertijd
spant inzicht samen met bedoeling
nu raakt de pijl gericht, een ijlbode terug.

Toeschietelijk doel essentie van contact
uiteindelijke sleutel van oorspronkelijk talent;
het wit ervan weerkaatst de weerschijn
gloeit op tot helder licht

ver schijnt vanzelf.
uit eindelijk

Voltrokken in een flits raakt het verhaal onthecht
lost op ten slotte
om wat je dan her innert
te ont houden
vederlicht.

© Douwe Buwalda

 

terug